ZES JAAR VERSPILLING?

KLIMAATRECHTVAARDIGHEID NU!

Zes jaar na het Urgendavonnis is er van de structurele verlaging van de uitstoot met 25% niets terecht gekomen.

Dezelfde partijen die de afgelopen jaren effectief en rechtvaardig klimaatbeleid met opzet vertraagden, kunnen na afgelopen verkiezingen weer op een meerderheid rekenen.

Eerst zetten zij onder andere in op biomassa en op wensdenken gebaseerde ondergrondse opslag van CO2. Nu op dure, langzame en levensgevaarlijke kernenergie.

De gevolgen van het fossiele kapitalisme worden steeds ingrijpender. Mensen in het mondiale Zuiden worden door aanhoudende droogte naar de steden gedreven of juist geconfronteerd met grote overstromingen. Inheemse volkeren worden van hun leefgebied verjaagd door Westerse multinationals. In Nederland zien we hoe mensen lijden onder de gaswinning, natuurgebieden verschralen door de industriële landbouw en de Bovenwindse eilanden dreigen te verdwijnen in de zee.

We kunnen ons niet nog eens vier jaar Rutte IV veroorloven. Het gevaar van neoliberaal klimaatbeleid is dat het de problemen niet oplost terwijl de ongelijkheid toeneemt. Dit is koren op de molen van extreemrechtse partijen zoals FvD en PVV.

In plaats daarvan moeten we de rekening neerleggen bij de fossiele industrie en de 1% rijkste Nederlanders. Dat is waarom wij tijdens het zesjarige jubileum van het Urgendavonnis de straat op gaan en eisen:

Investeer in klimaatbanen!

Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen, is er ontzettend veel werk te doen.

Zo moeten huizen kosteloos en op grote schaal worden geïsoleerd.

Dit werk moet goed betaald zijn, ten minste 14 euro per uur.

Arbeiders uit sectoren die ontmanteld moeten worden, zoals de luchtvaart en fossiele industrie, hebben recht op compensatie en passend vervangend werk.

.

Duurzame energie voor iedereen!

 Sluit de kolencentrales en stop de gaswinning, zonder compensatie voor fossiele bedrijven en investeerders.

Investeer in een decentrale en duurzame energievoorziening onder publieke controle, die in de eerste plaats bestaat uit zon en wind.

De prijs moet betaalbaar zijn voor iedereen.

De oplossing is lokaal, democratisch en collectief!

Stimuleer lokale, ecologische productie van voedsel en gebruiksgoederen. Maak werk van serieuze en representatieve burgerinspraak. Om nog meer autoverkeer mogelijk te maken, moeten bossen nu wijken. Dat is onacceptabel. Wij eisen dat het openbaar vervoer wordt uitgebreid en gratis toegankelijk gemaakt wordt.

Dit landelijke protest is een initiatief van Code Rood, Extinction Rebellion NL, Fridays For Future NL en Fossielvrij NL in samenwerking met lokale klimaatcoalities verspreid over heel Nederland.