27 juni - Nijmegen Fietsprotest

🚲 FIETS PROTEST 27 JUNI 🚲
🕰 Start: 14:00 op het Valkhofplein (Kelfkensbos)

Op 27 juni om 14:00 organiseert Klimaatcoalitie Nijmegen een fietsprotest in Nijmegen, omdat de Nederlandse regering zich niet houdt aan het oordeel van de Urgenda-rechtzaak. Deze juni is het 6 jaar geleden dat de rechtbank de Nederlandse staat verplichtte om zijn eigen doel te halen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom zijn er 24-27 juni acties door heel het land van Fossielvrij NL, Internationale Socialisten, Extinction Rebellion, en Fridays for Future, en de Klimaatcoalities door heel het land, om de regering onder druk te zetten zich aan het vonnis te houden! 

In Nijmegen zullen we met zoveel mogelijk mensen een fietsroute fietsen en daarbij aandacht vragen voor het gebrek aan actie van de Nederlandse regering om zich aan zijn klimaatdoelen te houden. We starten om 14:00 bij Kelfkensbos. De fietsroute is niet lang (meer info volgt nog), maar plan voor het protest ongeveer een uur in. We zullen ons houden aan alle Covid- en verkeersregels en gaan een niet-verstorende, legale actie houden.

Fietsen jullie ook mee?

Facebook event: Bike Protest | Facebook

P.S.: Op zaterdag, 26 juni, dus ee dag voor onze fietsactie, zullen we voor een knutselactie samen komen bij de Klinker, om samen versieringen/banners voor onze fietsen te maken. We zullen voor wat verf enz. zorgen, maar breng graag je eigen oud spandoek, kartonnen bord o.i.d. mee – en je mondkapje! 

——

English version:

🚲 BIKE PROTEST 27 JUNI 🚲

Start: 14:00 at Valkhofplein (Kelfkensbos)

Klimaatcoalitie Nijmegen is organising a bicylce protest in Nijmegen because the Dutch government is not complying with the verdict of the Urgenda court case. this June it’s been 6 years since the court ordered the Dutch state to meet its own target to reduce CO2 emissions. Therefore, 24-27 June, Fossil Free NL, International Socialists, Extinction Rebellion, and Fridays for Future, and the Climate Coalitions across the country are organising actions to put pressure on the government to stick to the verdict! 

In Nijmegen, we will cycle a route with as many people as possible to draw attention to the lack of action by the Dutch government to stick to its climate targets. We start at 14:00 at Kelfkensbos. The cycle route is not long (more info to follow), but plan about an hour for the protest. We will abide by all Covid and traffic rules and want to have a non-disrupt, legal action.

Important: decorate your bike with flags, signs, protest slogans, or whatever else you like – and bring something to make yourself heard (e.g. a bike bell)!

Will you join us?

Facebook event: Bike Protest | Facebook

P.S.: On Saturday, 26 June, so the day before our bicycle action, we will come together at the Klinker to make decorations/banners for our bicycles. We will provide some paint etc., but please bring your own old bedsheet, cardboard sign etc. – and your mask!

Klimaatrechtvaardigheid Nu!