Klimaatrechtvaardigheid in Rotterdam!

(English below)

Zes jaar verspilling? Klimaatrechtvaardigheid nu.

Op donderdag 24 juni is het zes jaar sinds de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak van Urgenda.

Na zes jaar stilstand kan Nederland zich geen enkele vertraging veroorloven. De realiteit is echter dat het nieuwe kabinet waarschijnlijk zal doorgaan op de ingeslagen weg. Een rechtvaardige klimaattransitie komt er niet vanzelf, maar moet worden afgedwongen.

Daarom roepen we zes jaar na het Urgenda vonnis een actieperiode af tussen donderdag 24 juni en zondag 27 juni. In Rotterdam zullen wij op 27 juni de straat op gaan. Door het hele land zullen we de straat op gaan!

———–

Six years wasted? Climate Justice Now.

On Thursday, June 24 it will be six years since the judge’s decision in the Urgenda climate case.

After six years of inactivity, the Netherlands cannot afford any delay. The reality, however, is that the new cabinet will probably continue on the path it has taken. A just climate transition will not happen by itself, but must be enforced.

That is why, six years after the Urgenda judgment, we are calling for an action period between Thursday, June 24 and Sunday, June 27. In Rotterdam we will take to the streets on June 27. Throughout the whole country people will take to the streets together!

Meld je aan hier!/ Sign up here!
https://forms.gle/WosXgzcmDv659t7S9

P R O G R A M (M A)

11:50 Verzamelen op startpunt fietsroute/ Gather at the start of cycling routes

Er zijn twee fietsroutes/ There are two cycling routes: Oost & West

12:00 Music & Outreach @ Binnenrotte
12:00 Start @ fietsroutes/cycling routes (Oost: Erasmus university Campus garden & West: Floating farm)

13:30 Aankomst fietsers Binnenrotte / Arrival cyclists Binnenrotte
13:45 Start program(ma) @ Binnenrotte
14:30 Lawaaiactie voor rechtvaardigheid/ Make some noise for justice*

*Neem iets mee wat lawaai kan maken en kom feestelijk! / Bring something that can make some noise and come in a festive outfit or on a festive bike!

P A R T N E R S ♥
Rotterdamse burgers
XR Rotterdam
PINK! Zuid-Holland
Rotterdam Fossielvrij

Ook jouw organisatie aanmelden als partner? Dan kan hier! / Would you like to sign up your organisation as partner? You can do that hier!
https://forms.gle/GWNd2y7eShN9Xfjz6