Test OSM

Klimaat acties 24-27 juni 2021

Klimaatrechtvaardigheid Nu!

Zes jaar geleden won Urgenda, samen met met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990.

De politiek slaagt er niet in dit vonnis echt uit te voeren, daarom worden er van 24-27 juni overal in Nederland manifestaties georganiseerd.

Klik op de kaartsymbolen voor meer details.